Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Nồi hơi đốt than dạng tổ hợp

Nồi hơi đốt than, củi  dạng tổ hợp, loại này có ưu điểm đốt được đa nhiên liệu, buồng đốt ngoài, thân ba lông không nằm trong buồng đốt nên rất an toàn cho lò. Ổn định hơi vì ba lông to, khoang chứa hơi lớn. Khói đi trong lò dài nên trao đổi nhiệt tốt, tăng hiệu suất lò