Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Nồi hơi tận dụng nhiệt

Lò hơi khí xả trên tàu biển
Lò hơi tận dụng nhiệt từ khí xả của máy chính trên tàu biển. Hơi nước sinh ra được sử dụng cho các quá trình gia nhiệt cho dầu Diezel nhiên ...
Read more