Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Tắm hơi - Massage

Chậu ngâm chân thuốc bắc
Một trong những công đoạn xông hơi - massage là ngâm chân thuốc bắc, chậu ngâm chân thuốc bắc là dụng cụ phục vụ công đoạn này. Chậu ngâm chân thuốc bắc được làm ...
Read more
Bồn tắm thuốc bắc
Trong xông hơi, việc ngâm mình trong thuốc bắc trị bệnh là vô cùng cần thiết, bồn tắm thuốc bắc được làm ra để phục vụ công việc này. Bồn tắm thuốc bắcđược ...
Read more
Hộp hương liệu
Hộp hương liệu dùng để cho các lá hương liệu vào, tại đây, hơi xông vào làm nóng các lá hương liệu và bay ra hương liệu có mùi thơm giúp cho người ...
Read more