Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Nồi hơi đốt than trên ghi xích 4t/h đến 25t/h

Mã sản phẩm:
Đặc tính kỹ thuật:

Kiểu: Ống nước – tuần hoàn tự nhiên
02 Ba lông dọc (KX), hoặc ngang (EX, HX)
Ghi xích cơ khí hóa quá trình cháy
Cấp than, thải xỉ cơ khí hóa
·        Nhiên liệu: Than cám, củi trấu, vỏ hạt, …

·        Điều khiển: Tự đông hoàn toàn bằng kỹ thuật số

·        Hiệu suất: 78~82%