Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Nồi hơi đốt củi kiểu tổ hợp 1t/h đến 8t/h

Mã sản phẩm:
* Đặc tính kỹ thuật:

Buồng đốt phụ ống nước bức xạ, xếp sít 2 dàn tiếp nhiệt bên nhờ công nghệ tum đầu ống. Bố trí ống tiếp nhiệt dàn trước & dàn sau nên kết cấu bảo ôn nhẹ bên vững
 Dàn ống lửa đối lưu được phần luồng 3 bước dài, hấp thụ triệt để dòng nhiệt
Dung tích chứa nước lớn do đó ổn định cấp hơi
Ghi tĩnh, Ghi lắc thực hiện quá trình cháy
Cấp liệu, thải xỉ thủ công hoặc cơ khí hóa
·        Nhiên liệu: Củi, Củi trấu, vỏ hạt, … là nhiên liệu thiết kế. Khi đốt than công suất lò hơi tăng thêm 30-40%

·        Điều khiển: Tự động cấp nước, tự động quá trình cháy bằng kỹ thuật số

·        Tổng hợp lại, hiệu suất lò hơi đạt tới 80%-84%