Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Nồi hơi đốt dầu dạng nằm

Mã sản phẩm:
Lò hơi đốt dầu dạng nằm ống lò ống lửa, hộp khói ướt. Ưu điểm của loại lò này là: thể tích chứa hơi lớn nên rất ổn định về hơi, yêu cầu về nước đỡ khắt khe hơn lò lồng sóc, sửa chữa đại tu lò dễ dàng. Nhược điểm của nó là diện tích lắp đặt lò lớn, chi phí vật tư lớn nên chỉ áp dụng cho các lò từ 750kg/h trở lên