Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Nồi hơi đốt dầu dạng đứng 100kg/h - 500kg/h

Mã sản phẩm:
Nồi hơi đốt dầu 100kg/h - 500kg/h là loại nồi hơi đứng dạng lồng sóc. Ưu điểm của nồi hơi này là nhỏ, gọn, giá thành thấp vì chi phí vật tư ít. Tuy nhiên, yêu cầu về hàm lượng Ca+2 và Mg+2 trong nước của lò rất thấp, thể tích chứa hơi nhỏ. Loại này thích hợp cho các khách sạn, xông hơi massage,...