Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Nồi than hóa

Mã sản phẩm:
Nồi hấp than hóa sẽ dùng hơi nước nhiệt độ cao làm biến màu các thành phần cenlulo trong vật liệu tre trúc, nhưng vẫn giữ nguyên được tính năng đàn hồi của vật liệu.

Nồi than hóa có tính năng tự điều nhiệt và tự động kết thúc quá trình sau khoảng thời gian định trước