Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Nồi hấp 3m3 đóng mở nhanh

Mã sản phẩm:
Nồi hấp đóng mở nhanh được dùng cho các công nghệ thanh trùng nước giải khát, nước hoa quả,... Vì có cơ chế đóng mở nhanh nên được dùng cho công nghệ hấp thanh trùng với thời gian hấp ngắn, làm giảm thời gian chết do thao tác đóng mở, tăng năng suất lao động