Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Lò gia nhiệt dầu đốt than ghi xích

Mã sản phẩm:
Lò gia nhiệt dầu đốt than ghi xích giúp công nhân vận hành đỡ nặng nhọc trong công việc đánh lò, cấp than và thải xỉ, Cấp than được cơ khí hóa bằng gầu múc than, thải xỉ được cơ khí hóa bằng vít tải.