Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Bình tích hơi nước

Mã sản phẩm:
Bình tích hơi nước giúp làm ổn định lượng hơi cấp đi cho các hộ tiêu thụ. Bình tích hơi nước được sản xuất bằng vật liệu chịu nhiệt, chịu áp, bình được bảo ôn bằng bông khoáng, bọc ngoài bằng tôn Inox đảm bảo mỹ thuật và kỹ thuật, không sợ bỏng cho người tiếp xúc vỏ ngoài của bình. Bình được chế tạo theo yêu cầu của khách hàng: từ dung tích 1m3 - 100m3 và áp suất từ 0,6MPa - 3MPa thậm chí có thể lớn hơn