Search Hotline: 0912 632 799 / 0913 505 821

Nồi nấu kẹo

Mã sản phẩm:
Nồi nấu kẹo được sử dụng rộng rãi để nấu kẹo cứng, kẹo mềm,... Nồi nấu kẹo có cánh khuấy giúp nấu được đều, không bị cháy, giảm sức lao động cho công nhân vận hành